زیدان در رئال جاودانه شد

سرمربی تیم رئال مادرید روز گذشته به رکوردی قابل توجه دست یافت.

زین الدین زیدان روز گذشته با حضور روی نیمکت رئال‌مادرید در دیدار مقابل الچه، تعداد بازی‌هایی که به عنوان مربی روی نیمکت کهکشانی‌ها نشست را به عدد ۲۴۷ رساند تا با عبور از ویسنته دل‌بوسکه، به دومین مربی برتر تاریخ مادریدی‌ها از این حیث بدل شود.

میگل مونیوز با ۶۰۵ بار حضور روی نیمکت رئال‌مادرید، از این حیث رکورد دار به حساب می‌آید. رئال مادرید در روز رکوردشکنی زیدان، توانست 2-1 الچه را شکست دهد.

اخبار ویژه