میلان درصدد خرید قطعی مهاجم قرضی رئال مادرید

طبق ادعای نشریه کوریره دلواسپورت، باشگاه میلان در نظر دارد قرارداد براهیم دیاس را از قرضی به قطعی تبدیل کند.

میلانی‌ها در تابستان سال 2020 دیاس را برای یک فصل از رئال مادرید قرض گرفتند و عملکرد رضایتبخش این بازیکن 21 ساله آنها را مجاب کرده که در صدد حفظ او در سن‌سیرو برآیند.

با اینکه قرارداد دیاس فاقد بند خرید قطعی اختیاری یا قطعی است، میلان امید دارد که بتواند این بازیکن اسپانیایی را در سن‌سیرو نگه دارد.

دیاس در 21 بازی‌اش برای میلان در تمامی رقابت‌های فصل جاری 4 گل زده و 3 پاس گل داده است.

طبق گزارش کوریره دلواسپورت، میلان به زودی با باشگاه رئال مادرید وارد مذاکره خواهد شد و حتی اگر نتواند نظر طرف اسپانیایی را برای خرید قطعی دیاس جلب کند، او را برای یک فصل دیگر از این باشگاه قرض خواهد گرفت.

اخبار ویژه